دوره آموزشی "اسرارنماز"به مدت 28ساعت بصورت غیرحضوری ازسری دوره های آموزش فرهنگی(عمومی ) برگزار می شود.
لطفا ابتدا فایلهای مربوطه به سخنرانی را دانلود نمایید و سپس فرم ذیل را پر کنید.

فایل های صوتی شماره گذاری شده را با کلیک برروی هر کدام از شماره ها دانلود کنید.
شماره های: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ثبت نام دوره اسرار نماز (موضوع: سر وقت نماز)
اطلاعات فردی
کدملی :
* نام و نام خانوادگی :
* نوع کارمند :
* مسئولیت شما در سازمان :
اطلاعات تماس
* پست الکترونیک :
* تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
تصویر روز


سالن سلف سرویس مرکزی
 
شهريور 1398
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30